Zadania dla Klasy IV na 14 maja 2021 roku. Po wykonaniu pracy domowej w zeszycie przedmiotowym, lub na osobnych kartkach chętni uczniowie proszeni są o zrobienie zdjęć zadaniom i wysłanie ich do wychowawcy w celu sprawdzenia poprawności. Niemniej jednak wszystkie zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

-

Wychowanie fizyczne

Temat;  Piłka nożna:prowadzenie i czucie piłki:

https://www.youtube.com/watch?v=3vKzCE4-AHI&ab_channel=FundacjaJa%C5%9BW%C4%99drowniczek

 -

Język polski

Temat: Kiedy sen nie chce przyjść...

Przeczytaj wiersz "Przed nocą" J.Ratajczaka.

O co prosi osoba mówiąca w wierszu i do kogo kieruje swoje prośby?

Co osobie mówiącej przeszkadza w zaśnięciu?

Znajdź w wierszu przenośnie, wypisz je do zeszytu. Zastanów się, co one oznaczają.

Rozpoznaj części mowy w pierwszej zwrotce wiersza.

Zadania wykonamy w klasie.

 -

Język kaszubski

Temat: Uczymy się "Barki" po kaszubsku.

Nasza szkoła nosi zaszczytne imię Św. Jana Pawła II. W związku z tym każdy z nas powinien umieć zaśpiewać "Barkę", ulubioną pieśń Papieża.  

 Nauczmy się jej po kaszubsku: https://www.youtube.com/watch?v=xjqQliDrzeY

 -

Matematyka

Temat: Jednostki pola. Pole prostokąta.

Zapoznaj się z tematem na str. 210 – 211 w podręczniku

Wykonaj zadania ze str. 118 w zeszycie ćwiczeń.

 -

Muzyka

https://padlet.com/smokmateo/tw16zticb38oh142 

-