Zadania dla Klasy IV na 13 maja 2021 roku. Po wykonaniu pracy domowej w zeszycie przedmiotowym, lub na osobnych kartkach chętni uczniowie proszeni są o zrobienie zdjęć zadaniom i wysłanie ich do wychowawcy w celu sprawdzenia poprawności. Niemniej jednak wszystkie zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

-

Język polski

Temat: Kiedy sen nie chce przyjść...

Jakie masz doświadczenia związane z zasypianiem?- zapisz w zeszycie.

Przeczytaj wiersz "Przed nocą" J.Ratajczaka.

  O co prosi osoba mówiąca w wierszu i do kogo kieruje swoje prośby?

 Co osobie mówiącej przeszkadza w zaśnięciu?

  Znajdź w wierszu przenośnie, wypisz je do zeszytu. Zastanów się, co one oznaczają.

  Zadania wykonamy w klasie.

 -

Matematyka

Temat:  Jednostki pola. Pole prostokąta.

Zapoznaj się z tematem na str. 210 – 211 w podręczniku

Obejrzyj filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=VxMSpqsH1FA

Wykonaj zadania:  2 i 4 str. 212 w podręczniku.

 -

Język angielski

Topic: Test Unit 7.

Podczas zajęć zostanie przesłany link do testu online.

 -

Wychowanie fizyczne

Temat: Piłka nożna: zabawy z piłkami 

https://www.youtube.com/watch?v=DDGrxP3uoHE&ab_channel=FajnyRuch

 -

Religia

Temat: Łagiewniki — iskra Miłosierdzia. 

Przeczytaj w podręczniku temat 57 (str. 132 — 133). Następnie wykonaj zadanie 4 w zeszycie ćwiczeń (str. 117).

 -
Zajęcia dodatkowe „Matematyka  w praktyce”

Zabawa figurami geometrycznymi. Ćwicząc myślenie logiczne skorzystaj z poniższych linków:

https://tuzagraj.pl/gra/kids-tangram/

https://mathigon.org/tangram

-