Zadania dla Klasy IV na 12 maja 2021 roku. Po wykonaniu pracy domowej w zeszycie przedmiotowym, lub na osobnych kartkach chętni uczniowie proszeni są o zrobienie zdjęć zadaniom i wysłanie ich do wychowawcy w celu sprawdzenia poprawności. Niemniej jednak wszystkie zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

-

Przyroda

Temat: Sprawdzian wiadomości.

-                                          

Język polski

Temat:.Jak dobrze jest marzyć!

 Zapoznaj się z wierszem J. Tuwima pt. "Dyzio marzyciel".

Opisz sytuację przedstawioną w utworze.

 Wykonaj ćw. 1, str. 309

 Zapoznaj się z prezentacją: https://view.genial.ly/5ecaeb7ef3aac90d34a38a6f/interactive-image-dyzio-marzyciel-julian-tuwim

Rozpoznaj epitety  w wierszu.

 -

Matematyka

Temat:   Co to jest pole figury?

Zapoznaj się z tematem na str. 208 w podręczniku.

Wykonaj zadania:  1 i 3 str. 209 w podręczniku.

 -

Język angielski

Topic: Learn more.

  1. W ćwiczeniach wykonaj zadania 1,2,3/91.
  2. Powtórz informacje z działu 7, ponieważ jutro odbędzie się test.

 -

Religia

Temat: Częstochowa — niezwykła wycieczka.

Przeczytaj w podręczniku temat 56 (str. 130— 131). Następnie wykonaj zadanie 4 w zeszycie ćwiczeń (str. 115).

-

Wychowanie fizyczne

Temat: Projekcja filmu "Formuła 1"

-