Zadania dla Klasy IV na 10 maja 2021 roku. Po wykonaniu pracy domowej w zeszycie przedmiotowym, lub na osobnych kartkach chętni uczniowie proszeni są o zrobienie zdjęć zadaniom i wysłanie ich do wychowawcy w celu sprawdzenia poprawności. Niemniej jednak wszystkie zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

-

Matematyka

Temat: Ułamki dziesiętne  - lekcja powtórzeniowa.

Zapoznaj się z zadaniami na str. 205 w podręczniku.

Wykonaj 2 dowolnie wybrane zadania ze str. 205 w podręczniku.

 -

Język polski

Temat:  Powtórzenie wiadomości.

Powtarzamy wiadomości z działu "Na podwórku i poza jego granicami".

Zakres materiału do sprawdzianu:

  1. części mowy: czasownik, przysłówek
  2. pisownia wielką i małą literą
  3. pisownia ż niewymiennego
  4. znajomość legend
  5. A. Mickiewicz "Pani Twardowska"
  6. epitety

 -

Historia

TEMAT: Jak polska noblistka została bohaterką wojenną?

Przebieg lekcji: podr., str. 108 - 109, https://www.youtube.com/watch?v=gUjXNJnNKN0

 -

Technika

TEMAT: To umiem! Podsumowanie.

Przebieg lekcji: podręcznik str. 76, podczas lekcji wykonamy ćw. 1 – 5 (ustnie).

 -

Godzina wychowawcza

Temat: Święta Narodowe i ich obchody.

https://drive.google.com/file/d/13eVe366ZabJuH6s1ahEVXAtJ7Z7ygaKP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12ecSj6yhht3nArVkIDVWxyabkDGjiP18/view?usp=sharing

https://wordwall.net/pl/resource/1781642/przyroda/%c5%9bwi%c4%99ta-narodowe

-

Język kaszubski

Temat: Bùdacje

 Jak budowano domy na Kaszubach?

Gdzie znajdują się skanseny i muzea?

podr. str. 32-37 http://skarbnicakaszubska.pl/wp-content/uploads/2016/10/ZKP_podrecznikz-kaszebsczim-w-szkole-cz.III_.pdf

 -

Język angielski

Topic: Cheerleaders.

  1. Przeczytaj tekst na stronie 92 w pdr.
  2. Zapoznaj się z słownictwem GLOSSARY.
  3. W ćwiczeniach wykonaj zadania 1,2,3,4/90.

**GRY DO KSIĄŻKI JUNIOR EXPLORER 4**

W DOMU: ZAGRAJ W DOWOLNE DWIE GRY https://wordwall.net/pl/community?localeId=1045&query=junior%20explorer%204

Uzyskaj maksymalny wynik (Wszystkie poprawne odpowiedzi) i prześlij zdjęcie do nauczyciela.

 -