Zadania dla Klasy IV na 7 maja 2021 roku. Po wykonaniu pracy domowej w zeszycie przedmiotowym, lub na osobnych kartkach chętni uczniowie proszeni są o zrobienie zdjęć zadaniom i wysłanie ich do wychowawcy w celu sprawdzenia poprawności. Niemniej jednak wszystkie zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

-

Wychowanie fizyczne

Temat: Projekcja filmu "Lorena"

 -

Język polski

Temat:Opowiadamy legendę o toruńskich piernikach.

  Poszukaj w internecie informacji o Toruniu- ćw. 1, str. 289 w podr.

 Zapoznaj się z fragm. książki N. Kucharskiej "Legendy polskie dla dzieci w obrazkach"- str. 290-291 w podr.

 Zredaguj opowiadanie na podst. tekstu.

 Zadanie jest obowiązkowe.

 -

Język kaszubski

Temat: Zarzekłé kôłpie

 Przeczytaj tekst ze str. 40-41 w podr. http://skarbnicakaszubska.pl/wp-content/uploads/2011/09/zdrojslowa.pdf

Opowiedz historię bohaterów.

 -

Matematyka

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Zapoznaj się z tematem na str. 201 – 204 w podręczniku.

Wykonaj zadania na str. 115 w zeszycie ćwiczeń.

 -

Muzyka

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/299024

-