Zadania dla Klasy IV na 6 maja 2021 roku. Po wykonaniu pracy domowej w zeszycie przedmiotowym, lub na osobnych kartkach chętni uczniowie proszeni są o zrobienie zdjęć zadaniom i wysłanie ich do wychowawcy w celu sprawdzenia poprawności. Niemniej jednak wszystkie zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

-

Język polski

Temat: Czy znasz treść "Pani Twardowskiej"?

Co wydarzyło się w karczmie Rzym?- opowiadanie.

Opowiedz pisemnie o wydarzeniach na podstawie tekstu ballady.

Pamiętaj o trójdzielnej budowie pracy.

Pracę prześlij do oceny.

 -

Matematyka

Temat:  Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Zapoznaj się z tematem na str. 201 – 204 w podręczniku.

Wykonaj zadania na str. 114 w zeszycie ćwiczeń.

 -

Język angielski

Topic: Test yourself 7.

  1. Dziś odbędzie się druga część powtórzenia z działu 7. Wykonamy zadania na stronie 89. w ćw. Jeśli któregoś zadania nie zdążymy zrobić to będzie pracą domową.

PRZYPOMNIENIE:

Dnia 13.05 (czwartek) odbędzie się test z działu 7.

Zagadnienia:

słowniczek na stronie 90 w pdr. :

  1. dyscypliny sportowe
  2. wyposażenie sportowe
  3. nazwy sportowców

GRAMATYKA:

  1. określenia czasu on/in/at
  2. przysłówki częstotliwośći: always, sometimes...
  3. wyrażenia sportowe (phrase book strona 88)
  4. formularz sportowy

 -

Wychowanie fizyczne

Temat: Sprawdzian umiejtności z gimnatsyki 

 -

Religia

Temat: Na rozstaju dróg — przydrożne krzyże i kapliczki.

Przeczytaj w podręczniku temat 55 (str. 128— 129). Następnie wykonaj zadanie 2 w zeszycie ćwiczeń (str. 112).

 -
Zajęcia dodatkowe „Matematyka  w praktyce”

Przygotuj kartę do gry „Bingo” według wzoru zamieszczonego pod linkiem (możesz wydrukować lub przerysować na kartkę)

https://drive.google.com/file/d/1AZPjy3Zzfgkcpgi4uMmM7IKNmGgnoRec/view?usp=sharing

Następnie przypomnij sobie zasady dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych.

Pozostałe instrukcje do gry poznasz na zajęciach online.

-