Zadania dla Klasy I na 23 kwietnia 2021 roku. Po wykonaniu pracy domowej w zeszycie przedmiotowym, lub na osobnych kartkach chętni uczniowie proszeni są o zrobienie zdjęć zadaniom i wysłanie ich do wychowawcy w celu sprawdzenia poprawności. Niemniej jednak wszystkie zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

-

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

  1. Podręcznik cz. 4, str. 30 i 31 (Oglądanie ilustracji komiksu, czytanie tekstu, wskazywanie bohaterów,  określanie miejsca akcji, omawianie przygód dzieci. Rozmowa na temat cech charakterystycznych komiksu).
  2. Ćw. cz. 4, str. 30 i 31

 -

Zajęcia komputerowe

Str. 48 i 49 – informatyka

-

Religia

Temat: Radośnie śpiewamy ,,Alleluja”

  1.  Posłuchaj piosenki: ☆ Arka Noego ☆ Zwycięzca Śmierci https://www.youtube.com/watch?v=AjEv9x4RQyk
  2. Słowo „alleluja” pochodzi z języka hebrajskiego i znaczy „wysławiajcie Pana”.  Alleluja jest też radosnym okrzykiem na zmartwychwstanie Pana Jezusa.
  1. Pomódl się wspólnie z osobą dorosłą słowami:

Jezus zmartwychwstał. Alleluja.

 Na nowo życie odzyskał. Alleluja.

Anioł zstąpił z nieba. Alleluja.

Zmartwychwstałego Jezusa wielbić trzeba. Alleluja.

 Kobiety pusty grób widziały. Alleluja.

 O zmartwychwstaniu Jezusa opowiadały. Alleluja.

4. Wykonaj zadania w Ćwiczeniach na str. 84 i 85

-

Wf

-