Zadania dla Klasy I na 22 kwietnia 2021 roku. Po wykonaniu pracy domowej w zeszycie przedmiotowym, lub na osobnych kartkach chętni uczniowie proszeni są o zrobienie zdjęć zadaniom i wysłanie ich do wychowawcy w celu sprawdzenia poprawności. Niemniej jednak wszystkie zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

-

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

 1. Podręcznik cz. 4, str. 28 (omówienie wiersza)
 2. Podręcznik cz. 4, str. 29 (ćwiczenia artykulacyjne usprawniające język)
 3. Ćw. cz. 4, str. 28 i 29

 -

Edukacja matematyczna

 1. Podręcznik cz. 4, str. 88 (omówienie zad. 1 i 2)
 2. Ćw. cz. 4, str. 16

 -

Zadanie domowe

Nauczyć się czytać rymowankę ćw. cz. 4, str. 29 zad. 3 (edukacja polonistyczna).

Przygotuj na zajęcia swoją ulubioną książkę

-

Język kaszubski

Temat: Kaszubskie jeziora

Wysłuchaj opowieści Borowej Ciotki o kaszubskich jeziorach. https://www.youtube.com/watch?v=-BvvH_iCiwM

Wykonaj rybę.

Przygotuj kolorowy papier, nożyczki, klej, pisak.

Przy pracy dobrze się baw.

 -

Gimnastyka korekcyjna

Prawidłowa postawa ciała:https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8&t=74s&ab_channel=MedicoverPolska

-

Logopedia  kl. I grupa 4

Uczeń 1- O.

 1. Wykonaj ćwiczenia przygotowujące do wywołania głoski ,,r”: 

https://wordwall.net/pl/resource/8164130/logopedia/%c4%87wiczenia-przygotowuj%c4%85ce-do-wymowy-g%c5%82oski-r

https://wordwall.net/pl/resource/1266772/logopedia/%c4%87wiczenia-przygotowuj%c4%85ce-do-wymowy-g%c5%82oski-r-cz%c4%99%c5%9b%c4%87-2

 1. Powtórka wyrazów z [td/dd] - nagłos. Przyporządkuj wyrazy do odpowiednich kolumn. Każdy wyraz powtarzaj pięć razy. Pamiętaj o dziąsłowej wymowie głosek [td/dd].

https://wordwall.net/pl/resource/1051089/logopedia/wyrazy-z-td-dd-nag%c5%82os-przyporz%c4%85dkuj-wyrazy-do

Uczeń 2- J.

 1. Wykonaj ćwiczenia artykulacyjne :  https://wordwall.net/pl/resource/1284410/logopedia-%C4%87wiczenia-artykulator%C3%B3w
 2. Dokończ zdania, dobierając nazwę zwierzęcia, która pasuje do często powtarzanego powiedzenia. https://wordwall.net/pl/resource/2120104/logopedia/doko%c5%84cz-zdania-dobieraj%c4%85c-nazw%c4%99-zwierz%c4%99cia-kt%c3%b3ra
 1. Uzupełnij wyrażenia i powtórz je: https://wordwall.net/pl/resource/1048400/logopedia/wyra%c5%bcenia-z-g%c5%82osk%c4%85-cz-uzupe%c5%82nij-wyra%c5%bcenia-powt%c3%b3rz-je

Uzupełnij zdania i powtórz je:  https://wordwall.net/pl/resource/1049516/logopedia/g%c5%82oska-cz-zdania-uzupe%c5%82nij-zdania-i-powt%c3%b3rz-je

-

KONSPEKT  1.4.4

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Temat - Ćwiczenia utrwalające pisowni wyrazów z "rz" , "ż".

 1. Powitanie
 2. Czytamy opowiadanie z literkami rz i ż https://pisupisu.pl/klasa2/rz-i-z-opowiadanie-2/2
 1. Odpowiadamy na pytania do opowiadania https://pisupisu.pl/klasa2/rz-i-z-pytania-2
 1. Wybieramy ż czy rz w wyrazach https://pisupisu.pl/klasa2/rz-i-z-wybierz
 1. Piszemy rz po spółgłoskach https://wordwall.net/pl/resource/2421328/ortografia/rz-posp%c3%b3%c5%82g%c5%82oskach
 2. Odpowiadamy - Prawda czy fałsz https://wordwall.net/pl/resource/968879/ortografia/%c5%bc-czy-rz
 1. Odkrywamy puzzle – wybierz rz i ż https://pisupisu.pl/klasa2/rz-i-z-wybierz-puzzle-poziom-trudny
 2. Ż wymienne na s https://wordwall.net/pl/resource/14137365/ortografia/%c5%bc-wymienne-na-s

-