Zadania dla Klasy I na 21 kwietnia 2021 roku. Po wykonaniu pracy domowej w zeszycie przedmiotowym, lub na osobnych kartkach chętni uczniowie proszeni są o zrobienie zdjęć zadaniom i wysłanie ich do wychowawcy w celu sprawdzenia poprawności. Niemniej jednak wszystkie zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

-

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

 1. Podręcznik cz. 4, str. 26 i 27 (praca z tekstem informacyjnym)
 2. Ćw. cz. 4, str. 26 i 27

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q

https://www.youtube.com/watch?v=Oo0bSS0bNIs

 -

Edukacja matematyczna

 1. Podręcznik cz. 4, zad. 1 i 2 str. 87 – zapisanie działań w zeszycie (matematyka).
 2. Ćw. cz. 4, str. 15

 -

Zadanie domowe

 1. Podręcznik cz. 4, zad. 4 str. 87
 2. Co można znaleźć w kuchni? Spróbuj narysować i podpisać (zeszyt j. polski)   jak najwięcej znanych Ci sprzętów i narzędzi kuchennych pomocnych do przygotowania posiłków (wykonane zadanie przesyłamy do piątku – 23 kwietnia).

-

Mali matematycy

 1. Obejrzyj, rozwiąż: https://view.genial.ly/5ebd3c3432a04c0d96b6d5de/interactive-content-zegary-nauka-zadania-quizy
 2. Powiedz, która godzina https://wordwall.net/pl/resource/2727451/pe%C5%82ne-godziny-na-zegarze
 3. Co robisz o tej godzinie? https://wordwall.net/pl/resource/12148568/matematyka/godziny-na-zegarze
 4. Rozwiąż zadania. Która będzie godzina? https://wordwall.net/pl/resource/913389/matematyka/przeczytaj-tre%c5%9b%c4%87-zada%c5%84-i-zaznacz-odpowiedni%c4%85
 5. Co to jest doba https://wordwall.net/pl/resource/1436547/polski-jako-obcy/kt%c3%b3ra-godzina

zegar.png

-

J. Angielski

Temat: ON, IN, UNDER.

ON- NA

IN- W

UNDER – POD

1. Wysłuchaj i zaśpiewaj piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

2. Zagraj w grę: https://wordwall.net/pl/resource/3076032/toys

3. Zagraj w grę: https://wordwall.net/pl/resource/1948099/angielski/tiger-1-unit-6-prepositions-1

4. Otwórz podręcznik na stronie 64 i wskaż palcem na zabawki, które są zakryte cieniem. Powiedz głośno ich nazwy.

5. W ćwiczeniach wykonaj zadania: 1,2 /62

PIOSENKA DO LEKCJI: WHERE’S MY SKATEBOARD? : https://www.youtube.com/watch?v=EE1jM2_dMIA

-

WF

-

KONSPEKT  1.3.5. 

 Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

-

KONSPEKT  1.2.5

Zajęcia rozwijające zainteresowania techniczne

-