Zadania dla Klasy I na 20 kwietnia 2021 roku. Po wykonaniu pracy domowej w zeszycie przedmiotowym, lub na osobnych kartkach chętni uczniowie proszeni są o zrobienie zdjęć zadaniom i wysłanie ich do wychowawcy w celu sprawdzenia poprawności. Niemniej jednak wszystkie zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

-

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

  1. Podręcznik cz. 4, str. 24 i 25 (praca z tekstem).
  2. Ćw. cz. 4, str. 24 i 25

 -

Edukacja matematyczna

  1. Podręcznik cz. 4, str. 86 (zad.1, 2 i 3 zapisanie działań w zeszycie-matematyka).
  2. Ćw. cz. 4, str. 14

 -

Zadanie domowe

Zeszyt do kaligrafii str. 58

-

Wf

-

Religia

Temat: Świętujemy zmartwychwstanie Jezusa.

1.Obejrzyj  uważnie film animowany -18. Historie Biblijne Nowego Testamentu - Zmartwychwstanie Chrystusa  https://www.youtube.com/watch?v=8KR6sH-TNAk

2.Po obejrzeniu filmu wykonaj zadania w ćwiczeniach. Strony  82 i 83 .

-

Logopedia

  1. Dokończ zdania, dobierając nazwę zwierzęcia, która pasuje do często powtarzanego powiedzenia. https://wordwall.net/pl/resource/2120104/logopedia/doko%c5%84cz-zdania-dobieraj%c4%85c-nazw%c4%99-zwierz%c4%99cia-kt%c3%b3ra
  2. Do każdego pytania podaj dwie odpowiedzi: https://wordwall.net/pl/resource/1072042/logopedia/do-ka%c5%bcdego-pytania-podaj-dwie-odpowiedzi-nast%c4%99pnie
  3. Odgadnij zagadki: https://wordwall.net/pl/resource/2503739/zawody-pytania-i-zagadki
  4. Utrwalanie prawidłowej realizacji głoski cz: https://wordwall.net/pl/resource/2048406/logopedia/samolot-cz
  1. Różnicowanie c-cz.

 a)Wybierz brakującą głoskę: https://wordwall.net/pl/resource/1279212/logopedia/r%c3%b3%c5%bcnicowanie-c-cz-wybierz-brakuj%c4%85c%c4%85-g%c5%82osk%c4%99

 b) Połącz w pary c-cz: https://wordwall.net/pl/resource/1113418/logopedia/pary-c-cz

-