Zadania dla Klasy I na 16 kwietnia 2021 roku. Po wykonaniu pracy domowej w zeszycie przedmiotowym, lub na osobnych kartkach chętni uczniowie proszeni są o zrobienie zdjęć zadaniom i wysłanie ich do wychowawcy w celu sprawdzenia poprawności. Niemniej jednak wszystkie zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

-

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

  1. Podręcznik cz. 4, str. 20 i 21(praca z tekstem)
  2. Ćw. cz. 4, str. 20 i 21

https://learningapps.org/9078704

https://learningapps.org/12717274

https://learningapps.org/18609814

 -

Edukacja matematyczna

  1. Podręcznik cz. 4, str. 84 (omówienie zadania 1)
  2. Ćw. cz. 4, str. 12 zad. 2, 3 i 4

Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=mWCMbxqI_E8

 -

Zajęcia komputerowe

Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=JfclEo3_-bE

Wykonaj ćw. 2 str. 47 – informatyka

Dla chętnych: Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 (do tematu Przyszła wiosna), które znajdziesz na płycie.

-

Wf

 -