Zadania dla Klasy I na 15 kwietnia 2021 roku. Po wykonaniu pracy domowej w zeszycie przedmiotowym, lub na osobnych kartkach chętni uczniowie proszeni są o zrobienie zdjęć zadaniom i wysłanie ich do wychowawcy w celu sprawdzenia poprawności. Niemniej jednak wszystkie zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

-

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

  1. Podręcznik cz. 4, str. 18 i 19 (praca z tekstem informacyjnym)
  2. Ćw. cz. 4, str. 18 i 19

Odsłuchaj

https://www.youtube.com/watch?v=qqppVg_JCkA

https://www.youtube.com/watch?v=cL1ak9-ctGY

 -

Edukacja muzyczna

   Odśpiewanie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=ozB2D5h3w0k

 -

Edukacja matematyczna

Ćw. cz. 4, str. 11

-

Zadanie domowe

Sprawdź się

https://learningapps.org/11293332

https://learningapps.org/11406185

https://learningapps.org/13213713

-

Gimnastyka korekcyjna

"Wyprostuj się" https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec&ab_channel=Wydzia%C5%82ZdrowiaiSprawSpo%C5%82ecznychUM%C5%81

-

Język kaszubski

Temat:  O kotku

 Przeczytaj załączone teksty.

 Zapamiętaj nowe słowa.

 Narysuj kotka według wskazówek z wiersza.

-

KONSPEKT  1.4.3

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Temat - Dodawanie i odejmowanie  w zakresie 10, 15, 20.

  1. Dodajemy i odejmujemy w zakresie 10 – odwróć płytki https://wordwall.net/resource/706157/matematyka/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-10-klasa1
  2. Dodajemy i odejmujemy w zakresie 15 - quiz https://wordwall.net/resource/1481837/matematyka/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-15
  3. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-20_3_14
  4. Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20 https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania--w-zakresie-20_3_227

-