IMG_20201016_1332582.jpg

Święto Szkoły to dzień poświęcony naszemu Patronowi - św. Janowi Pawłowi II. W tym dniu w sposób szczególny staraliśmy się oddać mu cześć, przybliżyć jego życiorys i mocniej wsłuchać się w głoszone przez niego przesłanie.

Był to również czas na głębsze zaangażowanie się w sprawy szkolnej społeczności, umacnianie się poczucia wspólnoty i odpowiedzialności.

Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się  o godz. 8.30 mszą świętą sprawowaną w intencji uczniów i pracowników szkoły. Wzięli w niej  udział  pan dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie z pocztem sztandarowym. Podczas mszy świętej ksiądz proboszcz Michał Lal, opisując życie św. Jana Pawła II, zwrócił uwagę na to, jakim jest on wspaniałym wzorem do naśladowania. Po mszy świętej  wszyscy uczniowie uczestniczyli w konkursach poświęconych patronowi. Przedszkolaki oraz uczniowie kl. I - III wzięli udział w konkursie plastycznym pt. ,,Papież Pielgrzym". Uczniowie klas IV-VIII wykazywali się wiedzą podczas pisania testu,  któremu przyświecały słowa  patrona „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów, odbędzie się podczas apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.