m_DSC0979832.jpg

14 października 2020 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość  z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem uczniów klasy I.

W pierwszej części uroczystego apelu najmłodsi uczniowie szkoły zostali  przyjęci przez pana dyrektora  oraz starsze koleżanki i kolegów w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nożynie.  Czternaścioro  pierwszoklasistów  złożyło uroczyste ślubowanie, po którym nastąpiło pasowanie na  uczniów. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów kl. I pt.  POSZUKIWACZE  WIEDZY.

Mimo stresu związanego z publicznym występem dzieci doskonale   sobie poradziły. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszoklasistów gromkimi brawami. Następnie Pan dyrektor wręczył  uczniom kl. I dyplomy oraz prezenty ufundowane przez  Wójta Gminy Czarna Dąbrówka Pana Jana Klasa. Nie zabrakło także  słodkości  od wychowawczyni oraz  upominków od Samorządu Uczniowskiego.         

Druga część akademii poświęcona była 247. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. To radosne święto  wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji uczniowie wyrazili swoją wdzięczność słowami:

Szanowny  Panie Dyrektorze, Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Obsługi i Administracji

- przyjmijcie od nas - Waszych uczniów w ten szczególny dzień

najserdeczniejsze życzenia

spokojnej pracy, satysfakcji z niej płynącej.

Dobrego zdrowia i samopoczucia,

spełnienia marzeń i realizacji zawodowych planów.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Pana Dyrektora,

dzięki któremu możemy być dumni z tego, że nasza szkoła wygląda coraz piękniej

i mamy coraz lepsze warunki do zdobywania wiedzy.

Odzwierciedleniem naszej wdzięczności niech będzie bukiet kwiatów

złożony na ręce Pana Dyrektora. Dziękujemy.

Następnie Pan  Dyrektor Sebastian Gąsiorek,  złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły i podziękował  im za trud wkładany  w kształcenie i wychowanie naszych uczniów. Słowa wdzięczności i podziękowania przekazała przedstawicielka Rady Rodziców, pani Joanna Bronk.