IMG_3636.jpeg

14 października to wyjątkowy dzień dla społeczności szkolnej. Zorganizowaliśmy w tym dniu uroczystą akademię, podczas której uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie poprzedzone świetnie przygotowanym występem artystycznym.

Była to również wspaniała okazja, aby podziękować wszystkim pracownikom szkoły za trud, poświęcenie i troskę, bowiem w tym dniu przypada rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej -  święto  wszystkich pracowników oświaty.

Pan Jan Klasa, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, pogratulował pierwszoklasistom udanego występu. Skierował również  podziękowania do wszystkich pracowników szkoły, życząc im jednocześnie, aby praca, którą wykonują, sprawiała im radość i dawała satysfakcję. Następnie pan dyrektor wręczył  nauczycielom  nagrody   za pracę w minionym roku szkolnym, a pan wójt przyznał swoją nagrodę dyrektorowi, panu Sebastianowi Gąsiorkowi i nauczycielce, pani Martynie Rusieckiej.

Warto w tym wyjątkowym dniu przywołać słowa naszego patrona św. Jana Pawła II, który mówił o powołaniu  nauczyciela w następujący sposób: „Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych Wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym wyzwaniem. Młodzi Was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia”.