6C768720-C4CB-4793-A213-4AF130C97818.jpeg

Z najdalszych zakątków do szkoły  wróciliśmy, by zająć się pilnie nauką… 1 września 2021roku uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022.

Apel składał się  z trzech części. W pierwszej uczestniczyły przedszkolaki, w drugiej uczniowie klas I-III a w trzeciej klasy IV-VIII. Dzieciom towarzyszyli rodzice i opiekunowie. Pan dyrektor Sebastian Gąsiorek powitał wszystkich, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny w naszej placówce. Wyraził również nadzieję, że nauka stacjonarna będzie prowadzona w naszej szkole przez cały rok szkolny, a zajęcia zdalne pozostaną tylko wspomnieniem. W uroczystości uczestniczył również Pan Jan Klasa Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, który podziękował nauczycielom, rodzicom i pracownikom obsługi i administracji za zaangażowanie  w pracę na rzecz uczniów i szkoły. Wyraził również przekonanie, że w naszej placówce będzie gwarno i wesoło przez cały rok szkolny.

Po części oficjalnej, w której nie zabrakło odniesienia do przypadającej w dniu dzisiejszym rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, przedszkolaki i uczniowie spotkali się z wychowawcami.

Życzymy wszystkim spokojnego i bezpiecznego roku szkolnego 2021/2022!