s_850_600_16777215_00_images_Komunikat_5.png

Rodzicu! Musisz wiedzieć, że to, co robimy, to nie jest praca dla dyrektora, dla nauczycieli, ale dla naszych własnych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nożynie zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 20 zł za jedno dziecko na rok . Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze. 

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp.

 Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.

 Pieniądze można wpłacać:

  1. W sekretariacie szkoły
  2. Na konto bankowe

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej

im.Św. Jana Pawła II w Nożynie

Nożyno 40

77-116 Czarna Dąbrówka

Numer rachunku: 69 9324 1018 0026 2903 2000 0010

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

 

Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.

 

Rada Rodziców