rekruta.png

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej na nowy rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nożynie.

Terminy postępowania oraz wnioski zamieszczone są w zakładce Dla Rodziców.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nożynie.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

3-7 lutego 2020

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

8-15 luty 2020r.

20-25 kwiecień 2020r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14.12.2016r.Prawo Oświatowe

22-26 luty 2020r.

26-30 kwietnia 2020r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 marca 2020r.

18 maj 2020r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

8 – 11 marca 2020r.

19 – 23 maja 2020r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 marca 2020r.

24 maj 2020r.

-

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w  Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nożynie.

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

8-15 luty 2020r.

20-25 kwiecień 2020r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14.12.2016r.Prawo Oświatowe

22-26 luty 2020r.

26-30 kwietnia 2020r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 marca 2020r.

18 maj 2020r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

8 – 11 marca 2020r.

19 – 23 maja 2020r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 marca 2020r.

24 maj 2020r.