info2.jpg

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia  29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobie-ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w terminie od 31 maja 2021 roku nauka dla uczniów z oddziałów przedszkolnych oraz z klas I - VIII szkół podstawowych będzie odbywała się w systemie stacjonarnym.

Prosimy o przestrzeganie aktualnych zasad bezpieczeństwa:

 • dezynfekcja,
 • dystans – obowiązek utrzymania co najmniej 1,5 m odległości między osobami,
 • maseczki – zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych.

Przypominamy, że w przestrzeni wspólnej szkoły (np. świetlica, korytarz) obowiązuje obowiązek zasłaniania ust.

Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy wypożyczyli sprzęt komputerowy ze szkoły na czas nauki zdalnej dla uczniów z klas szóstych oraz siódmych proszeni są o  zwrot sprzętu do sekretariatu szkoły w terminie 1 dnia od zakończenia nauki zdalnej, czyli do dnia 31.05.2021 roku.

Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram korzystania ze stołówki szkolnej oraz harmonogram dojazdów i odjazdów uczniów.

 

HARMONOGRAM KORZYSTANIA

ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

KLASY

GODZINY

 Oddział przedszkolny

2,5 – 3 - 4 latki

 10:05

 Klasa IV

Klasa V

 10:25

 Oddział przedszkolny

5 – 6 latki

 10:40

 Klasa I

 11:00

 Klasa VI

 11:20

 Klasa II

 11:40

 Klasa III

 12:00

 Klasa VII

 12:20

 Klasa VIII

13:15

 

HARMONOGRAM DOJAZDÓW I ODJAZDÓW

Dojazdy:

 • 705 - Sarniak - liniowy
 • 710– Kartkowo – liniowy
 • 715– Unichowo - liniowy

 (dwa przystanki – od strony Bytowa przy wjeździe do Unichowa po lewej stronie i na przystanku)

 • 720– Nożynko – liniowy, bus
 • 730– Osowskie – bus
 • 741– Kleszczyniec wieś - bus

Odjazdy:

 • 1245 – Unichowo, Kartkowo – bus, przedszkole
 • 1315 – Nożynko – bus, przedszkole
 • 1330 – kurs liniowy - Nożynko, Unichowo, Kartkowo kl. I-VIII
 • 1330 - Kleszczyniec, Osowskie – bus
 • 1410 - Nożynko, Unichowo, Kartkowo, bus, kl. I-III
 • 1455 - kurs liniowy – Nożynko Unichowo, Kartkowo, Sarniak
 • 1455- Kleszczyniec, Osowskie – bus
 • 1605 - Kleszczyniec, Osowskie, Nożynko, Unichowo, Kartkowo - bus

-