kosze_pelne_zdrowia_.jpg

W ramach projektu „Jak Pomyślę, Tak Zrobię - Pomocna Dłoń” dofinansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce uczniowie realizowali program profilaktyczny „Kosze Pełne Zdrowia”.

Dzieci zdobywały wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowego odżywiania. Jednocześnie uczniowie chętnie poznawali nowe smaki i wykazywali się umiejętnościami samoobsługi.