emocje_11.jpg

W ramach projektu „Razem Łatwiej Pokonywać Przeszkody” dofinansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce

uczniowie zdobywali umiejętności rozpoznawania emocji jakie towarzyszą człowiekowi w wielu sytuacjach życiowych.