Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Nożynie otrzymała dofinansowanie do programu Aktywna Tablica.

Całkowita kwota programu to 43 750,00zł w tym dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 35 000, 00 zł oraz 8 750,00 zł z wkładu własnego organu prowadzącego. 

Nasza szkoła jako jedna z nielicznych otrzymała najwyższe możliwe dofinansowanie, które obejmuje:pomoce dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie niezbędne do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

-