IMG_20210621_160631.jpg

Dnia 10.06.2021r. zakończył się program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Był zaadresowany do uczniów szkół podstawowych z klas II.  

Celem projektu  było upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. Dzieci uczestniczyły w 20 godzinach podstawowej nauki pływania. Mali pływacy polepszyli koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują się większą odwagą. Podczas ostatniego wyjazdu na basen uczniowie na początku przećwiczyli poznane style pływackie, zaliczyli ostatnie sprawdziany, a po tym mieli dużo czasu na wspólną zabawę. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych na basenie.

W ramach podsumowania projektu każdy uczestnik otrzymał dyplom.