m_1.jpg

W ramach projektu "Kto czyta nie błądzi”  realizowanego w edukacji wczesnoszkolnej dzieci przygotowały wystawę o Julianie Tuwimie, poznały jego życie i twórczość.

Uczniowie stworzyli prace plastyczne pt.,, Wierszem malowane”, zainspirowane wierszami Juliana Tuwima. Część dzieci narysowała również portrety autora. Projekt miał na celu zapoznać dzieci z postacią Juliana Tuwima i jego twórczością. Zachęcić do czytania polskiej poezji oraz  rozwinąć wyobraźnię i aktywność plastyczną. Była to również doskonała okazja do stworzenia dzieciom możliwości prezentacji własnych talentów.