-Godziny pracy świetlicy szkolnej w

roku szkolnym 2021/2022

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej 2021/22 dla klas I-VIII

L.p.

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:15- 8:00

Woźniak P.

 

Woźniak P.

Horbacz M.

Horbacz M.

2.

8:50-9:35

Cerapińska I.

 

 

Cerapińska I.

 

3.

9:40-10:25

 

 

 

 

 

4.

10:35-11:20

 

Cerapińska I.

 

 

 

5.

11:35-12:20

 

 

 

 

Horbacz M.

6.

12:30-13:15

 

 Horbacz M.

(12:30-15:10)

Cerapińska I.

(12:30-15:10) Cerapińska I.

(12:05-15:00)

Cerapińska I.

7.

13:20-14:05

 Horbacz M.

 

Cerapińska I.

Cerapińska I.

Cerapińska I.

8.

14:05-15:10

Cerapińska I.

Cerapińska I.

Cerapińska I.

Cerapińska I.

Cerapińska I.

 -

Godziny pracy świetlicy szkolnej 2021/2022 dla oddziałów przedszkolnych

Od poniedziałku do piątku ( 13:15-15:00 )

L.p.

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8:00-8:45

 

 

 

 

 

2.

8:50-9:35

 

 

 

 

 

3.

9:40-10:25

 

 

 

 

 

4.

10:35-11:20

 

 

 

 

 

5.

11:35-12:20

 

 

 

 

 

6.

12:30-13:15

 

 

 

 

 

7.

13:15-14:05

Kożyczkowska K.

Klejna M.

Jakubek E.

Zielińska A.

Podhorodecka-Grzonka J.

8.

14:05-15:10

Kożyczkowska K.

Klejna M.

Jakubek E.

Zielińska A.

Podhorodecka-Grzonka J.

 

Zadania świetlicy szkolnej

 • organizowanie opieki,
 • tworzenie warunków do nauki własnej,
 • organizowanie pomocy w nauce,
 • przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności i aktywności,
 • współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających  do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem  szkolnym.

 

Regulamin wewnętrzny świetlicy

1.Zgłaszam się  do wychowawcy po wejściu do świetlicy. Fakt ten jest zaznaczany  w dokumentacji świetlicy.

2. Bawię  się w spokoju – nie hałasuję.

3.Plecak odkładam na wyznaczone miejsce.

4.Uczestniczę  w zajęciach organizowanych w czasie mojego pobytu w świetlicy.

5.Nie niszczę mienia świetlicy.

6.W czasie pobytu w świetlicy nie bawię  się telefonem  komórkowym.

7.Nie opuszczam  świetlicy samowolnie- wyjście do  biblioteki czy toalety zgłaszam nauczycielowi.

8.Nie oddalam  się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową.

9.Pomagam   młodszym.

10.Dbam o to, aby każdy czuł się w świetlicy bezpiecznie.

11.Wobec wszystkich stosuję  formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

12.Słucham poleceń nauczyciela.

13.Stosuję zasadę: Jeden mówi- reszta słucha.

14. Odkładam na miejsce rzeczy, którymi się bawiłem.

15.Jeśli  korzystam z  autobusu szkolnego,  opuszczam świetlicę po uprzedniej konsultacji z wychowawcą   i z opiekunką  przechodzę do  autobusu.

16.Nie wybiegam za furtkę. Wykonuję polecenia opiekunki. Pamiętam o zasadach  kulturalnego zachowania się w autobusie!