GODZINY PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

                   PONIEDZIAŁEK      9.00 – 9.30   oraz         10.30 – 12.00

                   WTOREK                   9.00 – 9.30   oraz         10.30 – 12.00

                   ŚRODA                       9.00 – 12.00

                   PIĄTEK                      9.00 – 12.00

-

I SEMESTR

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

RODZAJ DZIAŁANIA

KLASA ODPOWIEDZIALNA ZA WYKONANIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

REALIZACJA

„Bezpieczna szkoła” - radzimy sobie z konfliktami

I-VIII

wychowawcy

pedagog

wrzesień

„ Emocje są potrzebne”

I-VIII

wychowawcy

pedagog

wrzesień/ październik

„Mówię stop przemocy”

I-VIII

Wychowawcy

październik

„Ty -Toń  papierosie”

IV-VIII

 wychowawcy

pedagog

listopad

„Jestem wartościowym człowiekiem”

IV-VIII

wychowawcy

pedagog

listopad

„Kanapkowe Zoo”

Oddz. P-lne

I-III

wychowawcy

pedagog

wrzesień

„Ekomisja – nie marnuję”

IV- VIII

wychowawcy

pedagog

listopad

„Klub nauki” -  ciało i umysł wolne od substancji uzależniających

VII-VIII

 

wychowawcy

pedagog

grudzień

Dzień kultury zdrowotnej- spotkanie z pielęgniarką

„0” i I-VIII

Pielęgniarka szkolna

wychowawcy

listopad

Odpowiedzialność prawna nieletnich

IV-VIII

wychowawcy

I semestr

Kształtowanie kultury osobistej wśród uczniów.

I - VIII

wychowawcy

I semestr

„Bohater Drugiego Śniadania” - wspólne śniadania

Odz. P-lne

I-III

wychowawcy

I semestr

„Dzieciaki mleczaki”

Oddz. p-lne

wychowawcy

I semestr

Dopalacze – mówię nie!

IV-VIII

wychowawcy

pedagog

styczeń

Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach z obcymi

Oddz. p-lne

wychowawcy

październik

Wyszedł z domu i nie wrócił - handel ludźmi istnieje!

VII-VIII

wychowawcy

styczeń

 

Koordynator: Małgorzata Przytarska