GODZINY PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

10.00 – 14.00 

Wtorek

08.00 – 13.00 

Środa

07.30 – 11.30 

Piątek

 11.00 – 13.00

 

I semestr

Działania profilaktyczne w roku szkolnym 2019/2020

„Zdrowy styl życia”

 

Tematyka

Klasy odpowiedzialne za wykonanie

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Akceptuję siebie i innych – tolerancja.

(wg scenariusza)

 

IV-VIII

Pedagog

wychowawcy

Lekcje wychowawcze

Dobra i zła przyjaźń -

 „Chcę mieć przyjaciela”

- inscenizacja

-konkurs plastyczny

 

I-III

Pedagog

wychowawcy

październik/listopad

(dla wszystkich klas)

Koncert profilaktyczny- „NIEĆPA”

VIII

Pedagog

wychowawca

4.11.19r.

Hala „GRYFIA” Słupsk

 

Projekt -

”Można inaczej – WARSZTATY               Z UŚMIECHEM”.

- rozwijanie zainteresowań, zdolności

- warsztaty

 

Oddz. P-lne

I-VIII

Pedagog

wychowawcy

6.11.19r.

„Szkoła dla każdego”

Dopalacze – mówię „Nie!”

Dopalacze ? Nie ryzykuję

(wg scenariusza)

 

IV-VIII

wychowawcy

Lekcje wychowawcze

 

Dzień kultury zdrowotnej- spotkanie z pielęgniarką

 

1. Żywieniowy „dekalog” zdrowego człowieka.

2. Higiena osobista

 

 

  „0”,

I-VIII

 

Pielęgniarka szkolna

wychowawcy

Lekcje wychowawcze

Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach z obcymi

 

Oddz. p-lne

wychowawcy

 

Odpowiedzialność prawna nieletnich

 

IV-VIII

wychowawcy

Lekcje wychowawcze

Agresja i przemoc rówieśnicza.

 

Lektura „Powiedz komuś”

 

IV-VIII

 

I-IV

Wychowawcy

 

wychowawcy

Lekcje wychowawcze

 

zaj. opiek-wychowawcze

Alkohol, zagrożenia, ochrona.

- ćwiczenia

 

IV-VIII

wychowawcy

Lekcje wychowawcze

Ryzyko związane z paleniem papierosów

- test spr. wiedzę o paleniu tytoniu .

 

Substancje uzależniające (narkotyki, dopalacze)

 

(Wg UNPLUGGED)

 

IV-VIII

Pedagog

wychowawcy

SANEPID

 

Rozwiązywanie konfliktów -

 

„ Zdrowiej i świadomiej żyć”

- „Model 3-kroków w rozwiązywaniu konfliktów”.

(wg scenariusza)

 

I-VIII

pedagog

wychowawcy

Lekcje wychowawcze

Kształtowanie kultury osobistej wśród uczniów.

 

I-VIII

wychowawcy

Lekcje wychowawcze

„Bohater Drugiego Śniadania”

- wspólne śniadania

 

Odz. P-lne

I-III

wychowawcy

 

AKTYWNA PRZERWA

 

„0”

I-IV

Opiekun wolontariatu

wychowawcy

Sala gimnastyczna –ustalone przerwy między lekcjami

 

„Dzieciaki mleczaki”- żywalekcjaprzyrody

 

Oddz. p-lne

wychowawcy

wrzesień

Pedagogizacja rodziców, zebrania

„Zdrowy styl życia”

projekt- omówienie działań

„Przemoc w szkole” - działania

 

Pedagog

wychowawcy

 

Koordynator: Marzena Klasa