-

   Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego

 

Lp.

Data

Wydarzenie

1

2 września 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2

23 - 31 grudnia 2019

Zimowa przerwa świąteczna

3

13 - 26 stycznia 2020

Ferie zimowe

4

9 – 14 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

5

21-23 kwiecień 2020

Egzamin ósmoklasisty

6

26 czerwiec 2020

Koniec roku szkolnego 2019/2020

7

27 czerwiec-31 sierpień

Ferie letnie

 

I semestr – 03.09.2018r. – 10.01.2020r.

II semestr – 11.01.2019r. – do końca roku szkolnego

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

Data

Spotkania

11.09. 2019 r. godz.17.00

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.

18.09.2019 r. godz.16.00

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców

06.11.2019 r.            godz.16.00- 17.30

„Szkoła dla każdego” - omówienie postępów uczniów w nauce, indywidualne spotkania z nauczycielami.

do 07.12.2019 r.

Poinformowanie pisemne uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na zakończenie I semestru

09.01.2020 r. godz.16.00

Spotkanie dyrektora z rodzicami– omówienie wyników nauczania za I semestr.

18.03.2020 r.          godz.16.00- 17.30

„Szkoła dla każdego” – omówienie postępów uczniów w nauce na spotkaniu indywidualnym z nauczycielem. Zebranie ogólne dla rodziców klasy VIII – poinformowanie o prawach i obowiązkach uczniów określonych procedurami egzaminacyjnymi.

20.05.2020 r. godz.16.00

„Szkoła dla każdego” - omówienie postępów uczniów w nauce, podanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego

 

Harmonogram imprez i uroczystości w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Uroczystości i imprezy.

Termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019

 

2.

Sprzątanie świata

 

09.2019

3.

Dzień Zwierzaka

10.2019

4.

Święto Pieczonego Ziemniaka

 

10.2019

5.

Ślubowanie kl. I        

10.2019

6.

Dzień Edukacji Narodowej

10.2019

7.

Dzień Dyni

10.2019

8.

Działania profilaktyczne – Dobra i zła przyjaźń ,,Chcę mieć przyjaciela”.

10-11.2019

9.

Bal Wszystkich Świętych

10.2019

10.

Działania profilaktyczne ,,Warsztaty z uśmiechem”

 

06.11.2019

(Szkoła dla każdego)

11.

Święto Niepodległości

11.2019

12.

Pasowanie przedszkolaka

11.2019

13.

Andrzejki szkolne (dyskoteka)

11.2019

14.

Dzień Pluszowego Misia

11.2019

15.

Dzień Wolontariusza

05.12.2019

16.

Mikołajki

06.12.2019

17.

Wieczór kolęd

19.12.2019

18.

Orszak Trzech Króli

06.01.2020

19.

Uroczystość  nadania  imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Nożynie

10.01.2020

20.

Pasowanie na czytelnika

01.2020

22.

Warsztaty przyrodniczo-astronomiczne „Lupą i lunetą”

01.2020

23.

Dyskoteka karnawałowa

01.2020

24.

Wieczór poezji

02.2020

25.

Dzień Języka Ojczystego

02.2020

26.

Działania profilaktyczne- ,,Wielka orkiestra leśnej pomocy”

18.03.2020

27.

Działania profilaktyczne- Zdrowy styl życia - projekt

21.03.2020

28.

Działania profilaktyczne- Klub nauki

04.2020

29.

Święto Ziemi

04.2020

30.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

05.2020

31.

Mam Talent

06.2020

32.

Pokazy z Fizyki i Chemii      

05.2020

33.

Dzień Rodzinki         

06.2020

34.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego       

26.06.2020

 

Harmonogram konkursów

 

Lp.

Konkursy

Termin

1.

Konkursy kuratoryjne

10/11.2019

2.

V Międzyszkolny Konkurs Poezji Jana Pawła II

11.2019

3.

Szkolny konkurs ortograficzny

01.2020

4.

Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II

02.2020

5.

Szkolny konkurs wiedzy o Polsce

02.2020

6.

Konkurs mitologiczny

03.2020

7.

Gminny turniej sportowy „Jestem sprawny na szóstkę”

03.2020

8.

Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

03/04.2020

9.

Młodzież zapobiega pożarom

03/04.2020

10.

Konkurs wiedzy o patronie parafii

 św. Antonim Padewskim

04.2020

11.

Szkolne Święto Poezji

04.2020

12.

Eliminacje szkolne do konkursu wiedzy o świętym w ramach Filipiady

05.2020

13.

Gminny konkurs matematyczny

05.2020

14.

Konkursy czytelnicze w ramach programu poprawy czytelnictwa „Maraton czytelniczy”

Cały rok

 

5.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

31 październik 2019

2-3 styczeń 2020

21-23 kwiecień 2020

4 maj 2020

12 czerwiec 2020