-

   Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego

Lp.

Data

Wydarzenie

1

1 września 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2

23 - 31 grudnia 2020

Zimowa przerwa świąteczna

3

4 - 17 Stycznia 2021

Ferie zimowe

4

1 – 6 kwietnia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

5

25-27 maj 2021

Egzamin ósmoklasisty

6

25 czerwiec 2021

Koniec roku szkolnego 2020/2021

7

26 czerwiec-31 sierpień

Ferie letnie

I semestr – 01.09.2020r. – 03.01.2021r.

II semestr – 18.01.2021r. – 25.06.2021r.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

Data

Spotkania

08.09. 2020 r. godz.16.30

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.

8.09.2020 r. godz.18.00

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców

27.10.2020 r.            godz.16.00- 17.30

„Szkoła dla każdego” - omówienie postępów uczniów w nauce, indywidualne spotkania z nauczycielami.

do 15.12.2020 r.

Poinformowanie pisemne uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na zakończenie I semestru

28.01.2021 r. godz.16.00

Spotkanie dyrektora z rodzicami– omówienie wyników nauczania za I semestr.

13.04.2021 r.          godz.16.00- 17.30

„Szkoła dla każdego” – omówienie postępów uczniów w nauce na spotkaniu indywidualnym z nauczycielem. Zebranie ogólne dla rodziców klasy VIII – poinformowanie o prawach i obowiązkach uczniów określonych procedurami egzaminacyjnymi.

17.05.2021 r. godz.16.00

„Szkoła dla każdego” - omówienie postępów uczniów w nauce, podanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego

-

Harmonogram imprez i uroczystości w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Uroczystości i imprezy.

Termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020

 

2.

Sprzątanie świata

 

21.09.2020

3.

Dzień Przedszkolaka

20.09.2020

4.

Święto Pieczonego Ziemniaka

 

10.2020

5.

Dzień Edukacji Narodowej  i Ślubowanie kl. I         

10.2020

6.

Święto szkoły

10.2020

7.

Dzień Dyni

10.2020

8.

Działania profilaktyczne – „ W poszukiwaniu przyjaźni”

2020

9..

Bal Wszystkich Świętych

10.2020

10.

Działania profilaktyczne - Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu - "NIE ZAWSZE WĘDZONE TRZYMA DŁUŻEJ"

19.11.2020

11.

Święto Niepodległości

11.2020

12.

Pasowanie przedszkolaka

11.2020

13.

Andrzejki szkolne

11.2020

14.

Dzień Pluszowego Misia

11.2020

15.

Dzień Wolontariusza

05.12.2020

16.

Mikołajki

06.12.2020

17.

Wieczór kolęd/ jasełka

19.12.2020

18.

Orszak Trzech Króli

06.01.2021

19.

Pasowanie na czytelnika

01.2021

20.

Warsztaty przyrodnicze        

01.2021

21.

Dzień Babci i Dziadka

01.2021

22.

Wieczór poezji

2021

23.

Dzień Języka Ojczystego

2021

24.

Działania profilaktyczne- „Cyberprzemoc – niewidzialna ręka”

03.2021

25.

Działania profilaktyczne -Bullying – podejmij walkę z agresją”

04.2021

26.

Święto Ziemi

04.2021

27.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

03.2021

28.

Mam Talent

06.2021

29.

Pokazy z Fizyki i Chemii      

05.2021

30.

Dzień  sportu

01.06.2021

31.

Dzień Rodzinki

06.2021

32.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020-2021

25.06.2021

-

Harmonogram konkursów

Lp.

Konkurs

Termin

1.

Konkursy kuratoryjne

10/11.2020

2.

Szkolny Konkurs Poezji  św. Jana Pawła II 

11.2020

3.

Konkurs plastyczny z języka angielskiego

11.2020

4.

Szkolny turniej sportowy „Jestem sprawny na szóstkę”

12.2020

5.

Konkurs bożonarodzeniowy dla kl.1-3

 

12.2020

6.

Konkurs plastyczny ,,Najpiękniejsza Bombka Bożonarodzeniowa”

12.2020

7.

Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II

10.2020

8.

,,Stolice Świata” -Szkolny konkurs geograficzny

04.2021

9.

Konkurs mitologiczny

03.2021

10.

Szkolny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

03/04.2021

11.

Młodzież zapobiega pożarom           

03/04.2021

12.

Konkurs wiedzy o patronie parafii św. Antonim Padewskim

04.2021

13.

Szkolne Święto Poezji           

04.2021

14.

Konkurs z j. angielskiego ,,The Big Challenge”

12-16.04.2021

15.

Konkurs fotograficzny ,,Moja Rodzina”

05.2021

16.

Szkolny konkurs matematyczny       

03.2021

17.

Konkursy czytelnicze

 

Cały rok

  1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

12-13 listopad 2020

24-28 maj 2021

4 czerwiec 2021