Wszystkim absolwentom przypominany, że od 15 maja do 23 czerwca 2014 r. przyjmowane są dokumenty przez sekretariaty szkół ponadgimnazjalnych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu.

 

Pobierz podanie

Pobierz ofertę edukacyjną powiatu bytowskiego

 

Od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. do godz. 12.00 – należy złożyć  kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (wskazane jest dostarczanie oryginałów dokumentów) i kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego w sekretariatach szkół ponadgimnazjalnych wskazanych w pierwszym wyborze.

 

Ważne informacje:

 

Uwolnienie wyników egzaminów gimnazjalnych  nastąpi 18 czerwca 2014r.

 

Rekrutacja do szkół powiatu słupskiego  odbywa się poprzez założenie konta elektronicznego pod adresem : https://slupsk.edu.com.pl/Kandyda/kseon.php (w zakładkach dostępna jest pełna oferta szkół)

 

 a powiecie lęborskim pod adresem : https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php (w zakładkach dostępna jest pełna oferta szkół)

 

Informator dla kandydata p. lęborski