recykling.jpg

Poniżej zamieszczamy Regulamin Konkursu Ekologicznego pod hasłem „Przedmiot użytkowy z recyklingu”. Zachęcamy do udziału.

Regulamin

  1. Organizatorzy: Organizatorem Konkursu ekologicznego pn.„Przedmiot użytkowy z recyklingu” jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Nożynie.
  2. Koordynatorem konkursu jest pani Beata Modrzejewska
  3. Uczestnicy konkursu

 Konkurs  kierowany jest do uczniów kala IV-VIII

  1. Cel konkursu

 Uświadomienie dzieci i młodzieży o niekorzystnym wpływie odpadów na środowisko przyrodnicze, na żyjące w nim rośliny, zwierzęta oraz człowieka. Udział w konkursie daje okazję do przyswojenia zasad recyklingu. Chcemy pokazać, że można zrobić coś z niczego i w prosty sposób chronić środowisko.  Jednocześnie mamy na celu rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności uczniów.

  1. Tematyka konkursu

Konkurs ten będzie polegał na wykonaniu prac z różnego rodzaju odpadów m.in. puszek, zużytych opakowań ,butelek plastikowych, kartonów, itp. Może to być np. biżuteria z odpadów, przybornik na długopisy z puszki po napoju, lub miotła z plastikowej butelki, która może się przydać człowiekowi. Prace muszą być zgodne z tematem, czyli muszą przedstawiać „Przedmiot użytkowy z recyklingu”

  1. Ocena prac

 Oceniana będzie przede wszystkim oryginalność i użyteczność „przedmiotu”, estetyka jego wykonania, odpady z których zostało wykonane oraz potencjalna długowieczność jego użytkowania. Prace będą oceniane przez Komisją Konkursową.  W skład komisji wchodzą: Beata Modrzejewska, Marzena Klasa, Emilia Jaśniak, Małgorzata Przytarska. Komisja konkursowa pozostawia sobie swobodę w wyłanianiu laureatów konkursu. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i przyzna I  nagrodę.

  1. Termin i miejsce składania prac

Należy złożyć pracę wraz z opisem jej przeznaczenia oraz materiałów zużytych do jej wykonania  do Pani Beaty Modrzejewskiej do dnia 25 lutego 2020 roku.

  1. Nagrody dla laureatów.

Zwycięska klasa  otrzyma nagrodę główną w postaci  5-cio dniowego wyjazdu na turnus ekologiczny „Błękitna Szkoła”.

  1. Dodatkowe informacje.

Udział w konkursie i złożenie prac konkursowych jest jednoznaczne z zapoznaniem się  z treścią regulaminu konkursu. Tym samym uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem złożonych prac konkursowych i udziela nieodpłatnie zgody na wykorzystywanie przez Szkołę Podstawową  im. Św. Jana Pawła II w Nożynie prac konkursowych do działań proekologicznych.

Uczestnik turnusu jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 50 zł.

-