IMG_20210517_114351.jpg

Uczniowie klasy II w ramach języka kaszubskiego uczestniczyli w projekcie edukacyjnym pt. "Kaszubi, a Św. Jan Paweł II".

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci rozwijały wiedzę o kulturze własnego regionu, rozbudzały poczucie przynależności do środowiska lokalnego i regionu, analizowały słowa Świętego Jana Pawła II skierowane do Kaszubów podczas pielgrzymek.

Ponadto uczniowie poszerzali zainteresowania i wyobraźnie twórczą poprzez wykonanie flag kaszubskich i papieskich, portretu Św. Jana Pawła II, naukę piosenki w języku kaszubskim pt. "Święty Janie Pawle".