s_850_600_16777215_00_images_blog_zdjecie.jpg

Biblioteka szkolna przystąpiła do międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

 Cele szczegółowe:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 6. propagowanie praw dziecka;
 7. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 8. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 9. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 10. kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 11. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
 12. promocja przedszkola;
 13. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Organizatorem projektu w roku szkolnym 2019/2020 jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej oraz Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 we współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o., wydawcą miesięcznika „Bliżej Przedszkola”.

O najlepszą, rekomendowaną literaturę dla najmłodszych zadba Wydawnictwo Dwukropek, marka należąca do spółki Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.