zdjcie_gwne.jpg

Uczniowie klasy 1 i 2 zostali oficjalnie przyjęci do grona czytelników naszej biblioteki. Tego dnia dzieci musiały wykazać się znajomością bajek i bajkowych postaci,

 poradzić sobie z zadaniami dotyczącymi książek i biblioteki wypełniając karty pracy.

Poznali budowę książki oraz dowiedzieli się jakie są etapy jej powstawania. Najmłodsi z chęcią opowiadali  o swoich zainteresowaniach czytelniczych, domowych biblioteczkach. Po wykonaniu szeregu zadań dzieci jednogłośnie obiecały, że będą szanować książki a także sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Uroczystego pasowania dokonał Pan Dyrektor, który pogratulował wszystkim uczniom i życzył niezapomnianych wrażeń podczas spotkań z książkami.

Z okazji zbliżającego się Dnia Bibliotekarza i Bibliotek uczniowie obowiązkowo przybyli do biblioteki. Zapoznali się z księgozbiorem, regulaminem, sposobem udostępniania księgozbioru a także pracą bibliotekarza.

Zachęcamy najmłodszych do wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.