1_3.jpg

W ramach projektu „Razem Łatwiej Pokonywać Przeszkody” dofinansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce

uczniowie realizowali program profilaktyczny „Bezpieczna szkoła” - radzimy sobie z konfliktami. Uczniowie zdobywali umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Kształtowały umiejętności komunikacji rówieśniczej. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością w tworzeniu gier.