RODO.jpg

-

 - Klauzula Informacyjna - RODO

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Nożynie, Nożyno 40, Czarna Dąbrówka 77-116,
 2. telefon:  +48 59 82-12-685, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3.  Inspektorem Ochrony Danych jest Marcin Jastrzębski. Dane kontaktowe: tel. 535-320-540, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Przetwarzanie odbywa się w następujących celach:
 • a) realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Nożynie,
 • b) zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Nożynie (w tym prowadzenia rekrutacji),
 • c) realizacji umów (w tym świadczenia usług),
 • d) prowadzenia zamówień publicznych,
 • e) realizacji praktyk i staży,
 • f) wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, dokonywania rozliczeń finansowych,
 • g) zapewnienia bezpieczeństwa (monitorowanie),
 • h) przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • b) inne podmioty oraz osoby fizyczne, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Szkołą Podstawową w Nożynie przetwarzają dane osobowe.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego były przetwarzane oraz zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
   
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
 • a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • e) prawo do przenoszenia danych;
 • f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, zainteresowanemu przysługuje  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
   
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie  danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
   
 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
   
 4. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

-

- Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

    5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

-