REK-1.jpg

Zapraszamy do zapisu dzieci do Klas Pierwszych Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019 – 2020

 Załączniki: