English German Polish Spanish
Kolejny tydzień w grupie maluszków… i nie tylko

Kolejny tydzień w grupie maluszków… i nie tylko

Miniony tydzień minął nam bardzo szybko i bardzo emocjonująco. Znów nasze dzieciaczki brały udział w ciekawych wydarzeniach.
SPOTKANIE Z KRAWCOWĄ W ,,ZERÓWCE”

SPOTKANIE Z KRAWCOWĄ W ,,ZERÓWCE”

Pani Ewa dziś do nas przybyła, zawód krawcowej nam przybliżyła. Bardzo Pani dziękujemy, spotkanie długo pamiętać będziemy ;-)
Wieczornica poświęcona św. Janowi Pawłowi II

Wieczornica poświęcona św. Janowi Pawłowi II

Dnia 14 października 2018 r. nasza szkoła, wraz z parafią św. Antoniego Padewskiego, włączyła się w obchody kolejnego Dnia Papieskiego.
Życzenia na Dzień Nauczyciela

Życzenia na Dzień Nauczyciela

W imieniu Rodziców Szkoły Podstawowej w Nożynie proszę przyjąć słowa uznania za trud włożony w pracę, która nie tylko kształtuje i wzbogaca wolę młodego pokolenia, ale również formuje postawy i…
Rekolekcje GPS dla kandydatów do bierzmowania

Rekolekcje GPS dla kandydatów do bierzmowania

W dniach 12 i 13 października, kandydaci do bierzmowania z Nożyna i Czarnej Dąbrówki uczestniczyli w rekolekcjach GPS, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Nożynie.

Odliczanie

Do Wakacji Zostało :

E-Dziennik

Kalendarz

« Październik 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Sport Painting Toys Books

Konkursy Szkolne

Biblioteka

Znamy Panią Chotomską

Znamy Panią Chotomską...

01 październik 2018
Koło teatralne

Koło teatralne

20 wrzesień 2018
środa, 08 sierpień 2018 06:49

Ogłoszenie o naborze na wolne na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nożynie, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nożynie.

Nabór ogłoszony w ramach realizacji projektu „ Wymarzone przedszkole ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 

Liczba wolnych miejsc pracy: 1

I. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nożynie (pracujący z grupą dzieci 3-letnich).
 2. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa w Nożynie.
 3. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018r.).
 4. Wymiar etatu: pełen etat, liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h, w tym 25 h dydaktycznych.
 5. Okres zatrudnienia: od 01.09.2018r. do 30.06 2019 r.

II. Wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018r.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz. U. z 2017r. poz. 1575/, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
 2. Posiadanie łącznie minimum 10 - miesięcznego stażu pracy na stanowisku nauczyciela lub pomocy nauczyciela.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Musi spełniać warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela
 6. Nienaganna postawa moralna.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Kreatywność - w tym inicjatywność i pomysłowość.
 3. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji.
 4. Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.
 5. Mile widziane umiejętności artystyczne, muzyczne.
 6. Znajomość obsługi komputera w tym edytora tekstów WORD, drukarki.
 7. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i audiowizualnych. (np. ksero, projektor multimedialny).

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w grupie 3-latków.
 2. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków.
 3. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań.
 4. Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturowej i przyrodniczej.
 5. Dobór pomocy dydaktycznych i edukacyjnych oraz przygotowywanie planów, programów i materiałów dydaktycznych do zajęć.
 6. Dbanie o ład i porządek w przydzielonej sali.
 7. Opieka nad dziećmi.
 8. Organizacja swobodnych zajęć dla dzieci (np. sportowych, plastycznych, teatralnych) oraz wycieczek i spacerów.
 9. Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych oraz informowanie rodziców o postępach dzieci.
 10. Stałe doskonalenie metod pracy z dziećmi, podnoszenie wiedzy pedagogicznej, rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy.
 11. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej służącej poznawaniu swoich wychowanków.
 12. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej wg wymogów prawa oświatowego.
 13. Prowadzenie dokumentacji projektowej nauczyciela zgodnie z wytycznymi kadry projektu;
 14. Współpraca z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w ramach projektu w zakresie realizowanego wsparcia;
 15. Współpraca z personelem projektu i personelem zatrudnionym w szkole w zakresie realizacji wsparcia w ramach projektu.
 16. Inne czynności związane z wychowaniem przedszkolnym dzieci.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV). - (List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.)
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa umyślne.

Mile widziana multimedialna prezentacja dorobku zawodowego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Osoba zrekrutowana będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia: zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 20.08.2018r. o godz. 1500.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5; 77-116 Czarna Dąbrówka lub drogą pocztową na w/w adres. W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym, o złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Kopertę należy opisać: „Nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Nożynie ”.
 •  Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 •   Złożonych ofert nie zwracamy.

3. Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie.
4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej (www.bip.czarnadabrowka.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nożynie
Sebastian Gąsiorek

 

Czytany 650 razy

Skomentuj

Zegar

Aktualności

Kartka z Kalendarza


Dzisiaj jest: Wtorek
16 Października 2018
Światowy Dzień Żywienia i Walki z
Głodem
Imieniny obchodzą
Florentyna, Ambroży, Gaweł
Do końca roku zostało 77 dni.
Zodiak: Waga

Nasze Podróże

Polecamy

 

Facebook

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Nożynie

Tel-fax: 59 82 12 685

Tel: 59 82 12 640

 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Licznik odwiedzin

210068
DzisiajDzisiaj189
WczorajWczoraj563
W tym tygodniuW tym tygodniu752
W tym miesiącuW tym miesiącu4966
OgółemOgółem210068
Copyright 2017 - Szkoła Podstawowa w Nożynie - All rights reserved